Tiêu điểm

[Giải đáp] Chu kỳ kinh nguyệt như thế nào là bình thường?

[Giải đáp] Chu kỳ kinh nguyệt như thế nào là bình thường?

Chu kỳ kinh nguyệt có thể nói lên rất nhiều điều về sức khỏe của bạn. Hiểu cách bắt đầu theo dõi kinh nguyệt của bạn và những việc cần làm đối với những bất thường. Vậy chu kỳ kinh nguyệt như thế nào là bình thường và bất thường? Hãy xem bác sĩ chuyên khoa nói gì về đi...